Điều kiện và điều khoản

Điều kiện và điều khoản

Điều kiện và điều khoản

Điều kiện và điều khoản

I. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

- Trang web này được điều hành bởi Thiên Việt Travel Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

  • Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.
  • Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.
  • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

II. LUẬT ĐIỀU CHỈNH:

- Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

- Thiên Việt Travel cho phép người sử dụng xem, trích xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: Nguồn: thienviettravel.vn

- Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Thiên Việt Travel, không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác, không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Thiên Việt Travel, bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Thiên Việt Travel và các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên của chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.. Nguồn từ: https://thienviettravel.vn

IV. GIÁ TOUR:

- Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

- Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm”

- Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

V. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG:

- Nếu khách hàng có khiếu nại đến Thiên Việt Travel, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của Thiên Việt Travel trong khi đi tour để công ty khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến thienviettravelvn@gmail.com trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

VI. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU:

- Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Thiên Việt Travel. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Thiên Việt Travel và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Thiên Việt Travel trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Thiên Việt Travel hoặc các đơn vị trực thuộc của Thiên Việt Travel. Các thương hiệu của các công ty và sản phẩm/dịch vụ khác trên trang web này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu của các thương hiệu đó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.

VII. NHỮNG THAY ĐỔI:

https://thienviettravel.vn có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Điều kiện & điều khoản” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: thienviettravelvn@gmail.com.

Các bài viết khác

STARLIGHT TRAVEL

STARLIGHT TRAVEL

STARLIGHT TRAVEL
Mon - Sat: 08:30 - 17:30 Sunday CLOSED